Visit from Khun Ae Patcharee Raksawong

Visit from Khun Ae Patcharee Raksawong

A special visit from Khun Ae Patcharee Raksawong along with our CEO Khun Gap and our Brand Director Khun Kiki.